Generel information

BOLIG by K er har tegnet ansvars- og garantiforsikring igennem Dansk Ejendomsmæglerforening hos:
HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 95. 
https://www.hdi.global/en-dk/

Forsikringen dækker alene formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

BOLIG by K og de ansatte er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).
www.de.dk
DE er en brancheforening, der arbejder for, at formidling af fast ejendom og ydelser i forbindelse hermed sker på en betryggende og professionel måde gennem foreningens medlemmer.
DE varetager branchens etiske regler, udarbejder normer, retningslinjer og formularer, der skal styrke den faglige kvalitet i mæglernes arbejde. 

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen.
www.erhvervsstyrelsen.dk

Ønsker du som forbruger at klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:
Klagenævnet for Ejendomsformidling, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, tlf. 70 25 36 66
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk 
eller til:
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72 40 56 00
www.naevneneshus.dk 

BOLIG by K har som uafhængig mæglervirksomhed ingen overordnede samarbejdsaftaler og modtager som udgangspunkt ikke provision, vederlag eller rabatter for henvisning eller fremskaffelse af forsikring, finansiering, annoncering eller andre ydelser.
I særlige tilfælde kan der forekomme provision, vederlag eller rabat, som vil være muligt at få oplyst størrelsen af, hvis det ønskes. 

BOLIG by K samarbejder med Dansk Boligforsikring og ETU Forsikring samt fotograf Jonas Bonde.